PRESENTACIÓ

EL MODEL DE PLATAFORMA PER A TERRASSA BAR APROVAT PER L'AJUNTAMENT DE BARCELONA

sol·licitar informació
_Plataformes_ANNEXIA-BCN_URBADIS_cordo_jardineres

Amb la pandèmia esdevinguda el 2020, l'Ajuntament de Barcelona va realitzar una campanya per a l'ampliació dels espais de terrassa exterior als locals de restauració, ja fos simplement ampliant espai a la vorera com guanyant l'espai a la calçada, ocupant places d'aparcament. Aquesta mesura es va plantejar de forma provisional mitjançant la utilització de pilones o d'elements de formigó (tipus new jersey), cosa que va facilitar una actuació d'urgència.

La voluntat, un cop decidida la consolidació d'aquesta ocupació en la majoria de casos, era la d'anar substituint les ocupacions provisionals per unes plataformes que complissin els requisits de seguretat i estètics que es mereix la ciutat. Per això, va convocar uns quants fabricants de prestigi del sector entre els quals hi havia Microarquitectura, que era un dels de més experiència en aquest cas concret, havent ja realitzat moltes plataformes per a bars o entorns escolars. Finalment, després d'eliminar diversos fabricants, la nostra empresa ha estat escollida com una de les dues empreses homologades i auoritzades, amb un model de plataforma de fusta, l'Annexia BCN en el nostre cas.

El desenvolupament del disseny concret de plataforma l'han dut a terme el nostre equip propi i tutelat pels tècnics de l'Institut Municipal de Paisatge Urbà (IMPU) de l'Ajuntament de Barcelona. El requeriment de disseny havia de contemplar les casuístiques que es donen als carrers de la ciutat, presentant un model per a aparcaments en «cordó» o lineals i un altre per als «xamfrà» oa cantonada. Després de la fase d'aprovació del disseny, en què es va requerir l'aprovació pels diferents departaments implicats de l'ajuntament (Via Pública, Mobilitat, Parcs i Jardins, Clavegueram, etc.), un cop consensuat i modificat el disseny, es va passar a la fase de prototip, on diverses plataformes (Cafè Sud, carrer Provença 51; Bar Pony, Portal Nou 23; Sagardi, Muntaner/Aragó) han estat diversos mesos col·locades en ubicacions reals a tall de test de producte i verificació d'idoneïtat i qualitat. Un cop superades aquestes fases, el model de plataforma ANNEXIA BCN ha estat incorporat al catàleg municipal “Recull d'elements urbans” de l'Ajuntament, condició inexcusable per a qualsevol plataforma que es vulgui instal·lar legalment.

El model ANNEXIA BCN destaca, entre altres aspectes, per la seva poca alçada, cosa que el fa adequat per garantir la planimetria i la continuïtat amb el paviment de la vorera sense rampes o accessoris. Una estructura robusta i duradora en acer galvanitzat en calent, revestida amb una tarima de fusta que li atorga una calidesa desitjada, combinada amb uns elements límit en forma de jardinera metàl·lica per acabar de conformar un espai d'estada reconeixible i agradable.

 • Estructura monobloc prefabricada en tubs d'acer galvanitzat en calent, 80 x 40 i 80 x 20 mm per a l'estructura principal.
 • Cargoles d'unió estabilitzadora en acer inoxidable. Reblons antirobatori inoxidables.
 • Paviment revestit de fusta amb tractament autoclau. Amb remat perimetral de xapa d'acer galvanitzat que inclou els reflectors catadiòptrics en el sentit de la circulació.
 • Reblons antirobatori inoxidables.
 • Frontisses per part batent i contacte amb vorera d'acer galvanitzat, d'una sola peça per garantir linealitat.
 • Peus regulables a cadascun dels mòduls per ajustar i regular els desnivells i l'alçada desitjada de la plataforma.
 • Jardineres en xapa d´acer galvanitzat i pintades al forn, de gran resistència, en color segons carta recomanada per l´Ajuntament:

     

RAL 7022 Gris Ombra RAL 5008 Gris Blau RAL 3005 Vermell Vi RAL 6009 Verd Avet 

Annexia BCN es pot fabricar a mida però per facilitar el projecte s'han establert unes mesures prefixades segons el nombre de taules o mòduls que hagi concedit la llicència de l'ajuntament.

Mesures predefinides (qualsevol altra mesura a petició).

 • Models per a aparcaments en «cordó» o en línia:
  • Llarg: 4,40 m (2 taules) / 6,20 m (3 taules) / 8,00 m (4 taules) / 9,80 m (5 taules) / 10,50 m (6 taules). Altres mesures segons petició.
  • Profund: 1,70 m, 1,80 m, 1,90 m 2,00 m. Altres mesures segons petició.
 • Models per a aparcaments a xamfrà oa cantonada:
  • Llarg: 4,40 m (4-6 taules) / 6,20 m (7-9 taules) / 8,00 m (10-12 mesos). Altres mesures segons petició.
  • Profund: 4,60 m, 4,80 m, 5,00 m 5,20 m. Altres mesures segons petició.

Segons s'indica a l'ordenança sobre això, les plataformes hauran d'estar col·locades obligatòriament a 20 cm mínim del carril de circulació, ia més han d'estar lliures de qualsevol objecte o obstacle en una franja de 20 cm més a tot el perímetre. Per això les jardineres s'han de col·locar a una distància mínima de 20 cm de l'extrem de la plataforma. Igualment l'ordenança fa indicacions pel que fa a la col·locació de jardineres, com la de restricció de jardineres altes als laterals i la seva autorització només al costat de la circulació i amb la restricció dels seus ús en un màxim del 50% del llarg. combinar amb jardineres baixes o amb barana.

Per a la resta d'observacions sobre mesures, recomanem llegir l'ordenança publicada i les diferents instruccions interpretatives transitòries que s'hagin publicat per part de l'Ajuntament.

PLÀNOL PLATAFORMES INSTALADES | BARCELONA CIUTAT

GALERIA

FOTOS DE PROJECTES SISTEMA ANNÈXIA BCN

MODELS «CORDÓ»

AQUÍ VEURES ALGUNS DELS MODELS PRE-DESSENYATS PER OCUPAR APARCAMENTS EN LÍNIA

MODELS XAMFRÀ

AQUÍ VEURES ALGUNS DELS MODELS PRE-DESSENYATS PER OCUPAR APARCAMENTS EN BATERIA

SISTEMA ANNÈXIA BCN

Plataforma per a terrassa bar homologada per l'Ajuntament de Barcelona

Recuperant places d'aparcament a la calçada per crear espais per a terrasses bar d'ús ciutadà, respectant així l'espai de la vorera per als vianants.

DESCÀRREGUES

SOL·LICITI AQUÍ MÉS INFORMACIÓ: